מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

חברת י.נ נוקס בע”מ (“אנו” או כל הטיה אחרת) הבעלים והמפעילים של אתר האינטרנט הזמין בשם המתחם www.noxwellness.com (“האתר”). מדיניות הפרטיות הזו חלה על כל שימוש בכל אופן שהוא באתר.

פרטיות משתמשנו חשובה לנו ואנו מכבדים אותה. חשוב לנו לספק לכם את כל הפרטים הנדרשים לכם על מנת להבין איזה מידע אנו אוספים במסגרת השימוש שלכם באתר, כיצד ולאיזה מטרות אנו משתמשים במידע ואיזה פעולות אנו נוקטים על מנת לשמור על פרטיותכם. 

תשומת לבכם שמדיניות פרטיות זו וגם תנאי השימוש הם שני מסמכים משפטיים המהווים יחד ולחוד הסכמים מחייבים ביננו לביניכם. לכן, אנו מעודדים אתכם לקרוא את מדיניות הפרטיות שלהלן בעיון שכן כל האמור בה מהווה הסכם מחייב ביננו לביניכם ולכל מי שפועל מטעמכם.  

בכל פניה או שאלה הנוגעת למידע שאנו אוספים או לפרטיותכם, תוכלו לפנות אלינו באופן הבא:

מייל: [email protected]

טלפון: 0526288802

פעילויות הדורשות מסירת מידע ומטרות השימוש במידע

 1. קבלת הצעת מחיר – כשאתם מבקשים לרכוש מוצרים אנו מבקשים מכם לספק שם מלא, פרטי החברה, דוא”ל וטלפון על מנת שנוכל ליצור קשר בנוגע לרכישה.
 2. יצירת קשר – אנו שומרים על זכותנו לפנות אליכם באמצעות פרטי יצירת הקשר שימסרו לנו על מנת להשיב על פניותיכם וגם למטרות תפעוליות כגון, שליחת קבלה/חשבונית בדוא”ל, יצירת קשר בנוגע למידע שמובע לידיעתכם באתר או ביחס למידע האישי שמסרתם לנו, ליידע אתכם אודות שינויים במדיניות הפרטיות ותנאי השימוש וכדומה.
 3. דיוור ישירבהסכמה למדיניות הפרטיות הנכם מסכימים להצטרף לשירות הדיוור הישיר שלנו ולקבל את הניוזלטר שלנו וכן דיוור שווקי באמצעים אחרים, שכולל בין היתר, הצעות, מבצעים, דברי פרסומת אחרים וגם בקשות להשתתף בסקרי שביעות רצון. חשוב לציין כי לכל דוור שיישלח אליכם לדוא”ל שאיתו נרשמתם, יצורפו הוראות כיצד ניתן להסיר את כתובת הדואר האלקטרונית מרשימת התפוצה ולהפסיק לקבל דוור ישיר מאיתנו. 
 4. עיבוד וניתוח נתונים באופן אוטומטי – אנו אוספים נתונים סטטיסטיים – אגרגטיביים על אודות השימוש והפעילות באתר על ידי המשתמשים. לדוגמה, משך זמן השימוש, IP, מספר זיהוי מכשיר משתמש, מיקום גיאוגרפי, תדירות השימוש וכדומה. איסוף נתונים, עיבודם וניתוחם נועד לאפשר לנו להבין טוב יותר את אופן השימוש באתר על ידי המשתמשים, בין היתר כדי לשדרג ולשפר את האתר ואת חווית המשתמש. 
 1. הסכמה 
 • הנכם מאשרים בזאת כי אתם מודעים לכך שאינכם מחויבים לספק לנו את המידע וכי בשימוש באתר ומתן פרטיכם אתם מסכימים במפורש שנאסוף את המידע ונשמור אותו באחד או יותר ממסדי הנתונים שלנו.
  1. הנכם מצהירים שהמידע שסיפקתם לנו הוא שלכם, שלם ומדויק, וניתן על ידכם מרצון ומדעת. הנכם מאשרים בזאת ומסכימים שהשימוש שאנו עושים במידע אינו מהווה הפרה של זכות הפרטיות וגם לא של אף זכות אחרת, והנכם מוותרים בזאת על כל טענה, תלונה או עילת תביעה ביחס להפרה, פגיעה בכם או בכל מי מטעמכם לרבות בזכותכם לפרטיות, כתוצאה מאיסוף המידע, עיבודו והשימוש בו בהתאם למדיניות פרטיות זו, ומשחררים אותנו מכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעלול להיגרם לכם או לצדדים שלישיים בעקבות מסירת המידע.
 • בכל זמן לאחר שהסכמתם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות אתם רשאים לשנות את דעתכם ולהסיר את ההסכמה שנתתם לנו לאיסוף המידע, שמירתו, עיבודו ושימוש בו למטרות שלשמן נמסר לנו המידע, על ידי יצירת קשר ואנו נעשה את מירב המאמצים לענות על פנייתכם ולטפל בה בהקדם האפשרי.
 1. גילוי והעברת מידע לצדדים שלישיים 
 1. אנו רשאים לגלות, להעביר או לשתף את המידע עם צדדים שלישיים בכל אחד או יותר מהמקרים הבאים:
 2. אם נידרש לעשות כן על פי חוק, הרשאה, צו בית משפט, צו של רשות ציבורית בעלת סמכות או אם הפרתם את אחד או יותר מתנאי השימוש במערכות שלנו ו/או את תנאי  השימוש או מדיניות פרטיות זו;
 3. אם נקבל הודעה מצדדים שלישיים, או תהיה לנו עילה לחשוד, שהשתמשתם או אתם מתכוונים להשתמש באתר, כולו או חלקו, במישרין או בעקיפין, כדי לעסוק או לנסות ולבצע או לשדל אחר לבצע פעילות בלתי חוקית, מפרת חוק, מזיקה או בלתי מוסרית באופן אחר הנוגדת את תקנת הציבור, את החוק, את תנאי השירות או את תנאי מדיניות פרטיות זו;
 4. בכל מקרה בו נשתף פעולה עם צד שלישי, נרכש על ידי צד שלישי (באופן מלא או חלקי) או אם נתקשר באופן אחר עם צד שלישי לצורך הצעה או מכירה של נכסינו וזכויותינו הקנייניות, כולן או חלקן.
 5. לצורך תפעול שירות הדיוור הישיר שלנו כאמור לעיל בסעיף 1, וככל שנעשה שימוש בחברה חיצונית שתספק לנו שירותי תפוצה ומחולל ניוזלטר.
 6. לצורכי שיפור חווית המשתמש באתר וניטור ועיבוד נתונים כלכליים או אחרים שלנו ולצורכי העסקים הלגיטימיים שלנו.
 • שירות דיוור ישיר
 1. במסירת המידע אתם מסכימים להירשם לשירות הדיוור הישיר, הנכם מסכימים בזאת לקבל פרסומות, עלונים, סקרים ומסרים פרסומיים אחרים מאתנו באמצעות: דוא”ל, SMS, MMS, יישומי הודעות מידיות, פקס, טלפון, דואר רגיל ו/או כל צורת תקשורת אחרת שנמצא לנכון להשתמש בה, בין אם היא ידועה במועד מתן הסכמתכם ובין אם לאו. בהסכמתכם להירשם לשירות הדיוור הישיר שלנו הנכם מוותרים על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בנוגע לקבלת דבר פרסומת ותקשורת שיווקית מאתנו או מצדדים שלישיים הפועלים בשמנו, ומאשרים בזאת שפעולות הדיוור הישיר שלנו אינן מהוות הפרה של זכויותיכם וכי לא תהיה לכם אף טענה ו/או תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה מאתנו ביחס לקבלת דיוור ישיר, וכל זמן שלא הסרתם את שמכם מרשימת הדיוור הישיר והנכם מסכימים להיות רשומים לשירות הדיוור הישיר שלנו.
 1. קישורים
 1. באתר מופיעים קישורים ופרסומים לאתרים או אפליקציות אחרים, שאינם בבעלות או בפיקוח שלנו או של מי מטעמנו. איננו בודקים את טיבם ואופי פעולתם ופעילותם ואין אנו אחראים להם ולמדיניותם לגבי פרטיות ואבטחת מידע. אנו ממליצים לכם לבדוק היטב אתרים או אפליקציות לפני שתורידו או תגלשו או תאפשרו או תמליצו לכל אחד אחר להוריד או לגלוש בהם ולקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלהם על מנת להבין איזה מידע נאסף, לאילו מטרות ולמי מועבר המידע, אם בכלל. 
 2. הימצאותם של קישורים או פרסומים איננה מעידה על כך שווידאנו את כשירות פעילותם של אותם אתרים או אפליקציות. איננו מעניקים חסות או תמיכה לאותם אתרים או אפליקציות ואיננו ממליצים לכם להוריד, להשתמש או לגלוש בהם או לצרוך או להסתמך על תוכן שזמין בהם בכל דרך אחרת ואין לנו וגם לא תהיה לנו, אף אחריות, במישרין או בעקיפין, לאף פגיעה או נזק, כספי או אחר, שעלול להיגרם לכם או לצדדים שלישיים בעקבות הורדה, שימוש או גלישה באתרים או אפליקציות הללו ואתם משחררים אותנו מאחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, כאמור.
 1.  קבצי עוגיות – Cookies
 1. קוקיז הם קבצים המושתלים על גבי המכשיר של המשתמש ברגע שאתם נכנסים לאתר ולאורך כל השימוש בו. השימוש בקוקיז היא פרקטיקה מקובלת ואנו משתמשים בקוקיז כדי לאסוף מידע לא-מזהה כגון תאריך, שעה, סוג דפדפן, סוג מערכת ההפעלה, מיקום גיאוגרפי כתובת IP נתוניGPS  וכדומה. מידע זה נשמר לצרכי ניהול האתר, איזון העומס בשרתים, להפקת דווחים סטטיסטיים ולאיתור פרטי משתמש במקרים של פיקוח נפש, שיפור השירות שלנו, תיקון באגים וביצוע פעולות אחרות הנדרשות כדי לאפשר לנו לקיים את פעילות המערכות שלנו באופן שוטף. 
 2. באפשרותכם לנטרל חלק מהקוקיז. אנא תשומת לבכם שנטרול קבצי קוקיז מסוימים עשוי להביא לירידה בחוויית השימוש ובשירותי ואף לעיתים לסכל באופן מוחלט את היכולת להשתמש במערכות שלנו כולן או חלקן.
 3. להלן נפרט את סוגי הקוקיז בהם אנו משתמשים:
  1. קבצי קוקיז פונקציונאליים: השימוש בסוג זה של קבצי קוקיז נעשה על מנת לשפר את הפונקציונאליות של המערכות שלנו למשל, לזכור את פרטי הרישום שלכם על מנת לאפשר כניסה מזוהה.
  2. קבצי קוקיז לניתוח סטטיסטי: השימוש בסוג זה של קבצי קוקיז נועד לאפשר לנו לשפר את חוויית השימוש במערכות שלנו על ידי ניתוח האופן שבו אתם משתמשים במערכות.
  3. קוקיז לפרסום: השימוש בקוקיז אלה מתבצע הן על ידינו והן על ידי צדדים שלישיים המעניקים לנו שירותים והם נועדו לצורכי פרסום, שיווק ועריכה. הקוקיז לפרסום מאפשרות לנו ולצדדים השלישיים שמעניקים לנו שירותי פרסום להבין את דפוס הגלישה של המבקרים במערכות שלנו וגם באפליקציות או אתרים אחרים, ומאפשרים לנו להציע לכם תוכן, שירות ו/או מוצרים שרלוונטיים עבורכם. 
  4. אנו משתמשים בקוקיז של צדדים שלישיים ומעודדים אתכם לקרוא ולהבין את מדיניות הקוקיז של הצדדים השלישיים שמעניקים לנו שירותים, בקישורים שלהלן:

Google Analytics

Google Ad-words 

Facebook

 1. זכות לעיין במידע
 1. על-פי הדין כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. לפיכך, אם תרצו למחוק ו/או לשנות מידע המזהה אתכם אישית, אנא שלחו דוא”ל אל   [email protected] וציינו בו כי אתם מעוניינים שמידע זה יימחק ו/או יתוקן. שימו לב כי מחיקה של מידע זה אינה מונעת מאיתנו להשתמש במידע שאינו מזהה אותכם אישית שנאסף לפי האמור לעיל.
 2. בנוסף, אם המידע שבמאגרי המידע שלנו משמש לצורך פניה אישית אליכם, בהתבסס על השתייכותכם לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (פניה בהצעה מסחרית) אז אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע. אנו נמחק במקרה זה מידע הדרוש לנו רק כדי לפנות אליכם בהצעות מסחריות כאמור לעיל, אולם מידע הדרוש לנו לניהול עסקינו יוסיף להישמר במאגרים על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליכם.
 1. אבטחת מידע 
 1. האתר פועל בהתאם לנהלים עדכניים וסטנדרטים מקובלים לאבטחת מידע והמידע שאנו שומרים מאוחסן על שרתים מאובטחים בישראל ובהתאם לתנאים ואמות המידה המקובלות בשוק. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למידע, זליגת מידע או חשיפתו בדרך אחרת, אין הם מעניקים בטחון וחסינות מוחלטים למידע ואין אנו יכולים להתחייב באופן מלא ובמאה אחוז שלא יתרחשו אירועי אבטחת מידע או ניסיונות לפגוע או לחדור למערכות המידע שמשמשות אותנו. לכן, אנו לא מתחייבים שהשרתים שעליהם המידע מאוחסן יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע, חשיפתו או זליגת המידע לצדדים שלישיים בדרך אחרת.
 1. שינויים במדיניות הפרטיות 
 1. אנו שומרים על זכותנו לשנות את מדיניות הפרטיות הזו בכל עת ובהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, לכן אנא עיינו בה לעתים קרובות. שינויים והבהרות במדיניות הפרטיות יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם. אם נבצע שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, נודיע באתר ו/או באמצעות פרטי יצירת הקשר שלכם שהמדיניות עודכנה, כך שתוכלו ללמוד איזה מידע אנו אוספים, כיצד אנו משתמשים בו ובאילו נסיבות, אם בכלל, אנו משתמשים במידע או מגלים אותו לצדדים שלישיים.
 • גיל הסכמה
 1. הסכמתכם למדיניות הפרטיות הזו מהווה מצג לפיו הנכם בגירים בני 18 ומעלה וכי הנכם כשירים לבצע פעולות משפטיות על פי כל דין ו/או כי הנכם הורים או אפוטרופוס חוקי של קטין שתחת משמורתכם ואישרתם לו להוריד או להשתמש במערכות שלנו.